WP Ważny temat Partner edycji
WP Ważny temat Partner edycji Femannose

ZUM niejedno ma imię

Partner edycji Femannose
Częste wizyty w toalecie, ból podczas oddawania moczu i gorączka – wszystkie te objawy utożsamiamy z zakażeniem układu moczowego. I słusznie, warto jednak wiedzieć, że pod tą nazwą kryć się może szereg dolegliwości, a żeby mówić o infekcji uładu moczowego muszą wystąpić min. dwa objawy jednocześnie.

Zapalenie pęcherza moczowego

Statystycznie najczęściej diagnozowane jest zakażenie układu moczowego (ZUM). Sprzyja jej przede wszystkim budowa anatomiczna końcowego odcinka układu moczowego i sąsiedztwo narządu rodnego[1].

Chorobę w większości przypadków wywołują bakterie Escherichia Coli, które naturalnie bytują w naszym jelicie grubym. Jeśli jednak przedostaną się do cewki moczowej i zaczną się namnażać, mogą wywołać zakażenie.

Do najczęściej zgłaszanych objawów zakażenia układu moczowego należą: ból lub pieczenie podczas mikcji, potrzeba częstego oddawania moczu, ból pleców i brzucha. Niekiedy można zaobserwować krwiomocz, co wskazuje na zapalenie błony śluzowej pęcherza.

W diagnostyce ZUM istotne znaczenie ma badanie ogólne moczu, ze szczególnym uwzględnieniem obecności leukocytów, erytrocytów, bakterii, azotynów i esterazy leukocytów w moczu[2].

Zakażenie nerek

Jeśli bakterie nie zostaną wypłukane z pęcherza, mogą przedostać się do górnego odcinka i miąższu nerek, gdzie wywołają stan zapalny. Rozpoznawane jest wówczas ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek (OOZN), które według najnowszej nomenklatury określa się jako ostre bakteryjne cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek[3].

W jego przebiegu pojawić się mogą: gorączka, bóle i tkliwość okolicy lędźwiowej, częstomocz, nagłe parcie na mocz, jak również objawy ogólne (osłabienie, nudności, wymioty). Obserwuje się też zmieniony kolor i zapach moczu[4]. Szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia pozwala na szybkie wyleczenie.

Poważniejsze konsekwencje ma przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, w przebiegu którego proces zapalny obejmuje kanaliki nerkowe, tkankę śródmiąższową, kielichy i miedniczkę nerkową. Do jego rozwoju przyczyniają się blizny powstałe w nerce po nieleczonym lub zbyt późno leczonym ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek[5]. Choroba jest bardzo podstępna – może przebiegać skrycie i jest trudna do zdiagnozowania, co niestety sprzyja powikłaniom, z koniecznością przeszczepu włącznie.

Powikłane zakażenia układu moczowego

Takie rozpoznanie stawia się najczęściej u osób z anatomicznym lub czynnościowym utrudnieniem odpływu moczu lub wtedy, gdy zakażenie wywołał nietypowy patogen (np. Staphylococcus aureus, Klebsiella). Może mieć też związek z upośledzeniem ogólnoustrojowych lub miejscowych mechanizmów obronnych (np. w przebiegu cukrzycy).

Za powikłane zakażenie układu moczowego uznaje się każde ZUM u mężczyzn[6].

Zapalenia cewki moczowej

W zdecydowanej większości przypadków jest to choroba przenoszona drogą kontaktów płciowych[7]. Rzadziej ma związek z wprowadzeniem cewnika do pęcherza moczowego.

Leczenie należy podjąć możliwie jak najszybciej. Po pierwsze dlatego, że tego rodzaju infekcja niesie ze sobą duże ryzyko powikłań, a po drugie – w czasie kontaktu seksualnego można przenieść zakażenie na drugą osobę.

Wyróżnia się:

  • rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (za zakażenie odpowiedzialna jest bakteria, dwoinka rzeżączki),
  • nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (infekcję wywołują najczęściej chlamydie, rzadziej mykoplazmy, rzęsistek pochwowy).

Zapalenie cewki moczowej może nie dawać żadnych objawów. W przypadku ich wystąpienia u mężczyzny obserwuje się wyciek z cewki moczowej treści śluzowo-ropnej lub ropnej, ból, pieczenie lub szczypanie odczuwane w cewce moczowej (mogą być nasilone rano), świąd[8]. Z kolei u kobiet mogą pojawić się upławy, ból w dole brzucha, a w niektórych przypadkach nawet międzymiesiączkowe krwawienia z pochwy.

Zakażenia układu moczowego (ZUM) należą do najczęstszych chorób infekcyjnych w każdej grupie wiekowej.

Jak reagować na pierwsze objawy ZUM?

Objawy zakażenia układu moczowego są bardzo uciążliwe, nic zatem dziwnego, że chcemy je jak najszybciej wyeliminować. Dodatkowo warto zadziałać szybko żeby nie doszło do powikłania infekcji. Stąd w domowej apteczce warto mieć D-mannozę, będącą substancją czynną wyrobu medycznego FEMANNOSE®N.

Preparat pomaga w sposób ukierunkowany na źródło –D-mannoza przyczepia się do fimbrii E.Coli i uniemożliwia im przywieranie się do błon śluzowych dróg moczowych Następnie bakterie zostają wypłukane podczas oddawania moczu. Eliminuje przyczynę infekcji i łagodzi nieprzyjemne dolegliwości. Co ważne D-mannoza działa na pierwsze objawy infekcji oraz na nawrotowe infekcje układu moczowego, a działanie zostało potwierdzone badaniami klinicznymi.

Kiedy jednak objawy infekcji dróg moczowych nie będą ustępować mimo zastosowanego leczenia lub zaczną się nasilać, konieczna jest pilna konsultacja z lekarzem. Może się bowiem okazać, że przyczyną problemów nie jest zapalenie pęcherza moczowego, a inna – poważniejsza – dolegliwość.

[1] Czajkowski K., Broś-Konopielko M., Teliga-Czajkowska J., Zakażenie dróg moczowych u kobiet, Lekarz POZ 2/2021, 103-112.

[2]http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje/uklmoczowyinternet.pdf [dostęp: 29.06.2022 r.]

[3]http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje/uklmoczowyinternet.pdf [dostęp: 29.06.2022 r.]

[4] Tkaczyk M., Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, https://podyplomie.pl/system/products/sample_pdfs/000/005/602/original/51_SNP_Ostre_odmiedniczkowe_zapalenie_nerek_Tkaczyk.pdf [dostęp: 28.06.2022 r.]

[5] Małecki R., Zakażenia układu moczowego. Od infekcji do dializoterapii. Medycyna i Pasje, 2/2009, 61-63

[6]https://www.wl.cm.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Zakazenia-uk%C5%82adu-moczowego-w-praktyce-lekarza-rodzinnego.pdf [dostęp: 29.06.2022 r.]

[7]https://www.mp.pl/pacjent/nefrologia/choroby/chorobyudoroslych/167582,zapalenie-cewki-moczowej [dostęp: 29.06.2022 r.]

[8] A. Borkowski, Urologia, Warszawa, 2006.